IT HELPDESK

  • Hỗ trợ người dùng xác định, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề liên quan về CNTT: phần mềm, phần cứng, mạng, máy in.

  • Cài đặt, sửa chữa phần mềm (xây dựng, đồ họa), hệ điều hành, cài đặt Email, máy in.

  • Quản lý hỗ trợ người dùng, tư vấn nâng cấp hệ thống hoặc thay thế thiết bị.

  • Giám sát hệ thống và các thiết bị mạng trong văn phòng.

  • Thực thi và tuân thủ các chính sách CNTT đã được ban hành.

  • Phối hợp với bộ phận hành chính thực hiện kiểm kê, quản lý danh mục thiết bị tài sản nằm trong quản lý của bộ phận IT.

  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp

Apply this positionDownload Application form

Newer news

Older news