Reinforced Concrete Pile

 • Sheet Pile

  Sheet Pile

  Pre-stressed Reinforced concrete sheet pile is produced in accordance with JIS A 5373-2004 and JIS A 5354-1993 of Japan. Sheet pile is used for projects requiring high quality and beautiful looking for works: drains, dams, breakwaters, embankments against river bank erosion, water channels etc...
 • Pre-stressed Reinforced Concrete Spun Pile

  Pre-stressed Reinforced Concrete Spun Pile

  Cọc tròn bê tông ly tâm dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS A 5335-1987 của Nhật hoặc có thể sản xuất theo tiêu chuẩn của khách hàng. Cọc tròn bê tông ly tâm dự ứng lực được sử dụng cho các công trình đòi hỏi chất lượng và tiến độ cao như: nền móng các công trình công nghiệp, nhà cao tầng, bến cảng, các công trình biển v.v …
 • Pre-stressed Reinforced Concrete Square Girder

  Pre-stressed Reinforced Concrete Square Girder

  Normal reinforced Concrete Square Pile and Pre-stressed reinforced Concrete Square Pile is often used to enhance the load capacity of the foundation of works. Often used to build foundation for the civil works, industrial plants, embankments walls, bridges, ports, etc...
 • Normal Reinforced Concrete Square Pile

  Normal Reinforced Concrete Square Pile

  Normal reinforced Concrete Square Pile is often used to enhance the load capacity of the foundation of works. Often used to build foundation for the civil works, industrial plants, embankments walls, bridges, ports, etc...