Nhà máy bột giấy Phương Nam, Long An

Tóm tắt dự án: Nhà máy bột giấy Phương Nam được khởi công xây dựng từ năm 2004 tại Ấp Bà Luông, xã Thuận Nghĩa Hoà, huyện Thạnh Hoá với giá trị tổng mức đầu tư của Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam là 2.958.879.098.276 đồng. Dự án được hoàn thành vào tháng 4/2011
Hạng mục thi công: Công ty cổ phần Bê tông 620 Long An cung cấp 31.905md cọc vuông bê tông cốt thép 350x350.
Khách hàng: Chi nhánh Công ty đầu tư phát triển Giao thông vận tải Tracodi

Các dự án khác