Tiến độ 11 dự án cao tốc Bắc Nam

Tiến độ 11 dự án cao tốc Bắc Nam

Trong 11 dự án cao tốc Bắc Nam, 8 dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) sẽ đấu thầu chọn chủ đầu tư trong 2020.
 

Tiến độ 11 dự án cao tốc Bắc Nam
 
Nguồn tham khảo vnexpress.net 
(https://vnexpress.net/infographics/tien-do-11-du-an-cao-toc-bac-nam-4022766.html)

Tin cũ hơn