Dịch vụ/ thi công

  • Thi công xây lắp các công trình giao thông dân dụng như cầu, cống, hầm chui, cầu vượt
  • Thi công đóng cọc và ép cọc
  • Sản xuất, vận chuyển và lao phóng dầm, cừ ván

Download