Đường Cao Tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ THUẬN CẦN THƠ
 
Dự án: Xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1
Hạng mục thi công: Thi công các cầu Rạch ẤP, Xẻo Trầu: Cung cấp lắp đặt Dầm BTCT DƯL cho các cầu: Cái Đôi, Tập đoàn 13, Nhà Dài, Rạch Lẫm, Xẻo Vang và Cầu Vượt An Phú Thuận.
Thời gian: Dự kiến hoàn thành vào tháng 22/03/2023
Loại: Công trình xây dựng cấp I 
Địa điểm xây dựng: Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Vĩnh Long
Các dự án khác