CÔNG TRÌNH CẦU CHÂU ĐỐC - AN GIANG

Tóm tắt dự án:
Dự án xây dựng cầu Châu Đốc có tổng chiều dài 3,26 km, trong đó cầu Châu Đốc dài 667 m, rộng 12 m cho xe siêu trường, siêu trọng lưu thông. Dự kiến, tổng vốn đầu tư dự án là 931 tỉ đồng
Thời gian khởi công:
Công trình khởi công trong quý 4/2015. 

 

Các dự án khác