Dầm Bê tông cốt thép dự ứng lực

 • Dầm giao thông nông thôn dự ứng lực

  Dầm giao thông nông thôn dự ứng lực

  Dầm bê tông nông thôn dự ứng lực được thiết kế dạng chữ I định hình riêng cho loại cầu dùng trong các tuyến đường giao thông nông thôn. Loại dầm này rất thích hợp cho việc phát triển giao thông địa phương nơi có nhiều kênh rạch, sông suối nhỏ đặc biệt là khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05, 22TCN 210-1992.
 • Dầm bản rỗng

  Dầm bản rỗng

  Dầm BTCT DƯL căng trước là loại dầm được sử dụng rất phổ biến hiện nay cho các cầu nhịp giản đơn. Thường dùng trong các cầu vừa và nhỏ hoặc cầu dẫn cho cầu lớn. Dầm được sản xuất tại nhà máy theo phương pháp căng trước với quy trình công nghệ và dây chuyền sản xuất hiện đại. Dầm được sản xuất theo bản vẽ thiết kế định hình công ty 620 long an hoặc thiết kế riêng của từng dự án do khách hang cung cấp.
 • Dầm I căng sau

  Dầm I căng sau

  Dầm BTCT DƯL căng sau là loại dầm được sử dụng cho các cầu nhịp giản đơn chủ yếu tại những nơi điều kiện vận chuyển dầm khó khăn hoặc cầu có số lượng dầm ít. Thường dùng trong các cầu vừa và nhỏ hoặc cầu dẫn tại các vùng địa hình khó khăn hoặc xa các trung tâm kinh tế. Dầm thường được sản xuất tại chân công trình hoặc nhà máy (điều kiện vận chuyển đảm bảo) theo bản vẽ thiết kế riêng của từng dự án do khách hàng cung cấp.
 • Dầm I căng trước

  Dầm I căng trước

  Dầm BTCT DƯL căng trước là loại dầm được sử dụng rất phổ biến hiện nay cho các cầu nhịp giản đơn. Thường dùng trong các cầu vừa và nhỏ hoặc cầu dẫn cho cầu lớn. Dầm được sản xuất tại nhà máy theo phương pháp căng trước với quy trình công nghệ và dây chuyền sản xuất hiện đại. Dầm được sản xuất theo bản vẽ thiết kế định hình công ty 620 long an hoặc thiết kế riêng của từng dự án do khách hang cung cấp.
 • Dầm Super T

  Dầm Super T

  Dầm super T là loại dầm bê tông cốt thép DƯL theo phương pháp căng trước với quy trình công nghệ tiên tiến được dùng làm cầu dẫn cho các cầu lớn và cầu trung với chiều dài vươn nhịp lớn (tới 40m). Dầm được sản xuất theo bản vẽ thiết kế riêng của từng dự án do khách hàng cung cấp.