Cầu Cửa Đại

DỰ ÁN CẦU CỬA ĐẠI 


 
Tóm tắt dự án:

Dự án xây dựng Cầu Cửa Đại vượt sông trà khúc, điểm đầu dự án kết nối tuyến đờng ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, điểm cuối kết nối nút giao quy hoạch đã được phê duyệt - Tỉnh Quảng Ngãi.
 
Hạng mục thi công: Liên danh Trung Chính – Tân Nam – 620 thi công kết cấu và hoàn thiện

Thời gian: Dự kiến hoàn thành vào tháng 08/2020

Loại: Công trình xây dựng cấp 1

Diện tích sử dụng đất của dự án: Tổng chiều dài 3,7km (trong đó chiều dài cầu hơn 1,8km)

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Ngãi

Các hình ảnh liên quan:


 

Các dự án khác