200 NGUYỄN SƠN

Dự án 200 NGUYỄN SƠN 

Tóm tắt dự án:

I.Diện tích/Surface area: 43.305 m2
II.Các hạn mục thi  công 
- Nhà để xe+ nền đường+ cây xanh
- Bể phốt
- Kết cấu phần móng
- Biện pháp thi công
- Kết cấu phần thân
- Phần kiến trúc
- Phần điện trong nhà
- Hệ thống chống sét
- Cấp thoát nước trong nhà
- Hệ thống báo cháy tự động

- Hệ thống chữa cháy
- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố
- Hệ thống tăng áp - hút khói
- Sân đường
- Thoát nước mưa
- Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà
- Hệ thống cấp điện ngoài nhà
- Hệ thống chữa cháy - Phần ngoài nhà
- Thiết bị UPS- chống sét
- Thiết bị PCCC trong nhà
- Chống mối 
III.Thời gian thi công: Từ 04/2018 đến hiện tại 


  

Các dự án khác