Quá trình xây dựng và phát triển Quá trình xây dựng và phát triển
Năm 2005, Công ty Cổ phần Bê tông 620 Long An được thành lập tại Bến Lức dưới hình thức là nhà máy sản xuất cấu kiện Bê tông đúc sẵn với nhiệm vụ chính là sản xuất và lắp đặt 1.817 dầm Super T cho Công trình xây dựng đường ...
Chi tiết
Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh
Công ty Cổ phần Bê tông 620 Long An được thành lập và hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 1100727305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 09/05/2006 (lần cuối vào ngày18/07/2012). Các ngành nghề kinh doanh và sản ...
Chi tiết