Công trình cầu Mỹ Lợi

CÔNG TRÌNH CẦU MỸ LỢI 


 
Tóm tắt dự án: Cầu Mỹ Lợi dự kiến bắc qua sông Vàm Cỏ nối liền tỉnh Long An và Tiền Giang trên quốc lộ 50. Bề rộng mặt cầu là 18m, còn đường dẫn vào cầu rộng 16m, có 4 làn xe cơ giới.
Hạng mục thi công: sản xuất và lắp đặt 84 dầm Super T – L= 38.3m
Thời gian: dự kiến khởi công vào năm 2012
Khách hàng: Ban Quản lý dự án 7 (PMU 7)
 Hình ảnh đang thi công cầu Mỹ Lợi.


  

Các dự án khác