Sản phẩm khác

Bên cạnh các sản phẩm dầm bê tông cốt thép, cọc bê tông cốt thép, bê tông thương phẩm, Công ty CP Bê tông 620 Long An còn sản xuất các sản phẩm khác như:
- Tấm Dale bê tông
- Dãy phân cách
- Các cấu kiện dầm  lắp ghép cho các công trình dân dụng và công nghiệp
- U-ditch (cống thoát nước chữ U)
...

Các mục khác