Chung cư TRƯƠNG ĐÌNH HỘI 2

Tên công trình: Khu tái định cư Trương Đình Hội 2
Loại: Công trình xây dựng cấp 1
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8
Diện tích sử dụng đất của dự án: 15.790,18 m2
Địa điểm xây dựng: Phường 16 quận 8, TP.HCM

Các dự án khác