NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH

 1. Mô tả công việc: 
 • Quản lý, kiểm soát công tác Tài chính.
 • Báo cáo tháng: tổng hợp báo cáo quản trị hàng tháng các đơn vị theo quy định tài chính của Tập đoàn, phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo các đơn vị.
 • Báo cáo quý: hợp nhât báo cáo tài chính hàng quý theo quy định chế độ kế toán Việt Nam.
 • Hướng dẫn việc triển khai xây dựng Kế hoach ngân sách hàng năm cho các đơn vị trong Tập đoàn
 • Thực hiện việc kiểm tra định kỳ/ đột xuất tình hình tài chính các đơn vị theo yêu cầu của Giám đốc tài chính.
 • Lập hồ sơ,chứng từ vay.
 • Liên hệ với ngân hàng và nhà cung cấp để thực hiện các khoản vay thanh toán cho đối tác.
 • Quản lý hồ sơ chứng từ liên quan đến tài sản thế chấp.
 • Giao nhận chứng từ sổ sách với ngân hàng.
 • Mở và chuyển tiền vào các tài khoản có kì hạn.
 • Đọc và hiểu số liệu báo cáo tài chính để giải trình với Phó Giám đốc tài chính và các đối tác.
 • Phân tích các dữ liệu tài chính và phi tài chính.
 • Cảnh báo các vấn đề liên quan đến điều hành khai thác trong công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Tài chính. 
2. Yêu câu công việc:
 • Đại học: chính quy chuyên ngành tài chính
 • Tuổi 23-30 tuổi
 • Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên
 • Lương: Thỏa thuận
3. Quyền lợi:
 • Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
 •  Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
 •  Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
 • Cơm trưa tại văn phòng công ty
 • Chế độ lương/thưởng tùy cào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
 • Du lịch: team building

 

Ứng tuyển vị trí nàyDownload Mẫu đơn dự tuyển

Tin mới hơn

Tin cũ hơn