Cầu Cây Gáo

Tóm tắt dự án: Cầu Cây Gáo thuộc Dự án đầu tư hạ tầng Khu dân cư Thủ Thừa giai đoạn đầu của tỉnh Long An
Hạng mục thi công: Sản xuất dầm T18.6m, số lượng 48 dầm

Các dự án khác